Skapa en användare

Om du bor i en kommun eller stadsdel som har aktiverat tjänsten så kan du skapa dig en användare via ditt personnummer. Vi sparar inte ner ditt personnummer utan använder det endast i samband med sökningen mot SPAR-registret.
 
1. Skriv personnummer
Bestående av 12 siffror. Exempel 196912041234
Oops, du glömde fylla i här.
 
2. Skriv din mejladress
Oops, du glömde fylla i här.
 
3. Välj ett lösenord
Lösenordet måste minst innehålla:
- En stor och en liten bokstav
- 8 tecken.
- En siffra
 
Skriv in ditt lösenord.
Skriv in ditt lösenord.
 
4. Godkänn användaravtalet

 Jag godkänner användaravtalet     
Användaravtal
1. Datahantering
Jag godkänner att Nadio Scandinavia AB hanterar den personliga information som jag frivilligt har delgivit dem. Jag är medveten om att informationen är tillgänglig i tjänstens dataregister och jag tillstyrker härmed att jag känner till vilka rättigheter jag har enligt Dataskyddsförordningen (Läs mer här).

Nadio Scandinavia AB, som driver tjänsten, garanterar att uppfylla föreskrivna lagar angående personuppgifter. Därutöver garanterar vi att tidigare delgivna uppgifter kommer att raderas från vår databas då du skriftligen har meddelat oss via mail. Insamling och hantering av känslig personlig information kommer endast lämnas ut med ditt godkännande eller för att rättsväsendet begär information som vi är skyldiga att lämna ut.

Du har rätt att ta del av, uppdatera och korrigera den personliga information som rör dig i enlighet med Dataskyddsförordningen.

2. Nyttjanderätt
Upphovsrätten till producerade texter och bilder, samt till hemsidans utformning innehas av Nadio Scandinavia AB. Användning som inte utgör enskilt personligt bruk får inte äga rum utan föregående överenskommelse.

Nadio Scandinavia har rätt till skäligt skadestånd vid avtalsbrott i samband med yrkesmässig användning.
3. Ändrade villkor
Vi har alltid rätt att göra ändringar i detta avtal om så behövs för att efterleva lag och myndighetsbeslut. Om ändringar sker i detta avtal kommer du som användare att meddelas och ges möjlighet att godkänna det nya avtalet.

4. Fakta om Nadio Scandinavia AB
Nadio Scandinavia AB
Bruksgatan 36 Z
263 39 Höganäs
E-mail: info@nadio.se
Organisationsnummer: 556694-2099
För att kunna skapa en användare så måste du godkänna användaravtalet genom att klicka i rutan ovan.
 
Kom ihåg mig